top of page

Terms and conditions
As the Netherlands–based enterprise I am required to state the Algemene voorwaarden (Terms and conditions)  in Dutch language that you will find further below.

Algemene voorwaarden:
1. alle-huis.com die werkt op http://www.alle-huis.com wordt geëxploiteerd door:

alle-huis.com
Katarzyna Andczak
Zevenkampse Ring 715

3068 HG Rotterdam
Kvk: 81373252
BTW: NL003553547B20
Mobiel: +31 06 186 026 68
E-mail: alle-huis@hotmail.com

WOORDENLIJST:

alle-huis.com (Shop, Service) - winkel, service, actief op http://www.alle-huis.com , verkoop van systemen - elementen voor het maken van trappen, balustrades, muurleuningen, renovaties en installatie accessoires.
KLANT ( Koper ) - een persoon die een bestelling plaatst.
STORAGE - een plaats waar de bestellingen van de Klant worden afgewerkt. 
WERKDAGEN - alle dagen van de week van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
ORDER PERIOD - de datum waarop de bestelling klaar is voor afhaling door de koerier/transportbedrijf of bedrijfstransport.
CART - een element van de Internet Shop alle-huis.com, waarmee de Klant details van de bestelling specificeert, zoals: soort producten en hun parameters, hoeveelheid producten, leveringsadres, factuurgegevens, leveringswijze, betalingswijze, enz.
NIEUWSBRIEF - informatie over het aanbod van de Winkel, zijn promoties en nieuws verzonden via e-mail. 

AFWERKTE PRODUCTEN - goederen die typisch zijn en waarvan de eigenschappen en technische parameters onveranderlijk zijn, zoals gespecificeerd in de productbeschrijving, en die niet individueel voor de klant worden vervaardigd. Een deel van de afgewerkte producten wordt door een extern bedrijf vervaardigd voor de behoeften van alle-huis.com, de rest is afkomstig van externe leveranciers.

NON-STANDAARD PRODUCTEN - Alle producten die individueel worden vervaardigd op bestelling van de klant, nadat hun eigenschappen zijn gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling. Dit omvat alle producten die een specificatie vereisen van :
- het materiaal waarvan zij zullen worden gemaakt (b.v.: houtsoort of fineer)
- afmetingen (bijvoorbeeld: lengte, breedte)
- soort afwerking (bv. vernis, olie)
- alle soorten verlijmingen en onderlijsten die in het keuzeveld moeten worden aangegeven, evenals stalen elementen.

De online shop alle-huis.com verkoopt ook goederen via het internet.
Foto's van de aangeboden goederen, beschikbaar op de internetpagina's van de Shop, zijn slechts voorbeeldfoto's en de goederen kunnen in kleur enigszins afwijken van de op de foto's afgebeelde goederen, wat het gevolg kan zijn van individuele monitorinstellingen, waarvoor alle-huis.com niet aansprakelijk kan worden gesteld.

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE SHOP IMPLICEERT DE AANVAARDING VAN HET REGLEMENT
PRIJZEN VAN GOEDEREN:
(1) De prijzen op de websites van de winkel zijn nettoprijzen (EXCL).
(2) De prijzen zijn in EUR.
3e De prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
4e Informatie over de totale waarde van de bestelling wordt gepresenteerd op basis van een officiële schatting.
5e Het bedrijf alle-huis.com behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de prijzen van de aangeboden goederen en om allerlei promotionele acties en verkopen uit te voeren en te annuleren.
6e Op de prijzen van goederen die momenteel in promotie zijn, zijn geen extra kortingen van toepassing die voortvloeien uit de individuele korting van de klant, evenals kortingen die voortvloeien uit het volume van de bestelling.
7. de beschikbare kortingen in alle-huis.com shop:
- Vaste individuele klantenkorting in de range van 1 tot 10% individueel onderhandeld afhankelijk van de frequentie en grootte van de bestellingen van een bepaalde klant.
8 De kortingen die voortvloeien uit het bestelvolume tellen niet op bij de kortingen die individueel worden toegekend aan vaste klanten. Indien een klant met een individuele korting een bestelling plaatst waarvoor een korting is toegekend, geldt de korting die voor de klant gunstiger is.
De huidige kortingen zijn altijd zichtbaar in het winkelmandje en hun waarde kan variëren afhankelijk van het huidige prijsbeleid - bijvoorbeeld doorgevoerde verhogingen.

HET PLAATSEN EN VERWERKEN VAN EEN BESTELLING.
1) Het plaatsen van een bestelling geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.
(2) De klant kan 7 dagen per week, 24 uur per dag bestellingen plaatsen.
(3) Bestellingen kunnen zowel via de website als via het e-mailadres alle-huis@hotmail.com worden geplaatst.
(4) Elke door de Klant geplaatste bestelling wordt per e-mail bevestigd. Het niet ontvangen van een bevestiging kan betekenen dat de bestelling niet in behandeling wordt genomen.
Indien de Klant geen bevestiging ontvangt binnen de 24 uur, moet hij contact opnemen met het personeel van de Winkel om de reden te verduidelijken.
(5) Bestellingen voor niet-standaard producten worden pas uitgevoerd nadat de klant de betaling op de bankrekening heeft overgemaakt.
(6) Bestellingen worden verwerkt in de volgorde waarin de betalingen voor de bestelde goederen of diensten op de bankrekening van alle-huis.com zijn bij niet-standaard producten of in de volgorde waarin de bestellingen zijn geplaatst bij bestellingen voor afgewerkte producten.
(7) In geval van twijfel is het moment van aanvaarding van de bestelling voor verwerking het moment van verzending aan de Klant van een e-mail ter bevestiging van het begin van de verwerking van de bestelling.
(8) De voorwaarde voor de uitvoering van de bestelling is de beschikbaarheid van de goederen in het magazijn of bij de leveranciers, in het geval van eindproducten, of de beschikbaarheid van het materiaal om de bestelde goederen te produceren in het geval van niet-standaardproducten.
9) In geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van goederen of materiaal voor de productie ervan, waardoor de tijd voor de verwerking van de bestelling langer kan duren dan de in de regelgeving vastgestelde tijd, neemt de operator individueel contact op met de klant op het door de klant opgegeven telefoonnummer en stelt hij de details van de verwerking van de bestelling vast.
(9) De klant wordt over de status van zijn bestelling geïnformeerd via informatie over de status van de bestelling.
10) De online shop alle-huis.com behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling te annuleren indien de door de klant in het bestelformulier verstrekte gegevens onvolledig of onjuist zijn.
(11) Bestellingen worden alleen op werkdagen verwerkt. Bestellingen die op zaterdagen, zondagen en feestdagen in het automatische systeem via het internet worden geplaatst, worden verwerkt op de eerstvolgende werkdag na het plaatsen van de bestelling zolang er niet gewacht hoeft te worden op de betaling van de bestelde goederen.
De selectie van artikelen, het zogenaamde "mandje" invullen, is slechts een hoffelijkheid en is niet juridisch bindend. Bij het plaatsen van een bestelling op basis van een door de verkoper opgestelde offerte ("mandje"), is de koper verplicht de inhoud van het mandje/bestelling te controleren op onregelmatigheden met betrekking tot het bestelde assortiment, de inhoud van de bestelling, de hoeveelheid en de volledigheid ervan. 
(13. De in het bestelproces aangegeven levertijden zijn bij benadering en kunnen enigszins afwijken van de werkelijke data.
14. De winkel behoudt zich het recht voor om de doorlooptijd van de bestelling voor niet-standaard producten te verlengen indien de redenen die het proces van voltooiing van de bestelling vertragen veroorzaakt worden door externe factoren of aanvullende wijzigingen in de bestelling die door de klant worden aangebracht (bijv. wijzigingen in afmetingen, kleuren, individueel gekozen beitskleur, enz...).
15. Wij gaan ervan uit dat de bestelling is uitgevoerd wanneer deze de status "Voltooid" heeft verkregen. -of wanneer de dienst aan de Klant is geleverd.
De bestelling dient door een koeriersbedrijf te worden afgehaald op dezelfde of de volgende werkdag vanaf het moment van het verkrijgen van de status "Voltooid - wachtend op afhaling". In het geval van zendingen op pallets, direct transport, externe transportbedrijven - "non-courier" kan de leveringstermijn langer zijn en variëren van 2 tot 5 werkdagen.

BETALING:
Totdat de gekochte goederen zijn betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
De betaling van de goederen kan gebeuren door de klant
Door overschrijving op de door de Online Shop alle-huis.com aangegeven bankrekening,
Onder rembours of onder rembours.
In het geval van een bestelling met de vorm van betaling - voorafbetaling via bankoverschrijving, heeft de klant 7 werkdagen om de betaling uit te voeren te rekenen vanaf de dag volgend op het plaatsen van de bestelling. Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Onder datum van betaling wordt verstaan de datum waarop het geld op de bankrekening van de alle-huis.com shop is bijgeschreven.


VERMELD IN DE TITEL VAN DE OVERSCHRIJVING HET DOOR DE SHOP TOEGEKENDE BESTELNUMMER EN UW NAAM EN VOORNAAM, OF DE NAAM VAN HET BEDRIJF INDIEN DE BESTELLER EEN FIRMA IS.


Rekeningnummer en bedrijfsgegevens die nodig zijn om de overschrijving te voltooien:

alle-huis.com
NL62 INGB 0008 1644 61

ANNULERING VAN DE BESTELLING EN TERUGZENDING VAN GEKOCHTE GOEDEREN op grond van herroeping van de overeenkomst.

1.Retourzending van gekochte goederen is alleen mogelijk bij aankoop van gereed product.
2.Annulering van de bestelling is alleen mogelijk voor bestellingen van eindproducten of diensten.
Indien de bestelling wordt geannuleerd door toedoen van de Koper, is de Koper verplicht 30% van de waarde van de bestelling te betalen als contractuele boete.
De Koper verliest de mogelijkheid om een bestelling van niet-standaard producten (bv. op maat gemaakte elementen) te annuleren zodra hij de offerte of de kostenraming aanvaardt. 
2a) Het is de Koper toegestaan de uitvoering van een bestelling tot 90 dagen op te schorten. Na deze periode zijn de bepalingen van pt. 2
3.Gekochte goederen (afgewerkte producten) kunnen binnen 10 dagen na de datum van afgifte van het aankoopdocument worden teruggezonden. Als retourdatum geldt de datum van levering van de geretourneerde goederen aan de verkoper.
4.De koper is verplicht de geretourneerde goederen op eigen kosten terug te sturen, samen met een verklaring van herroeping van de overeenkomst naar het volgende adres:

alle-huis.com
Zevenkampse Ring 715
3068 HG Rotterdam

5 De herroepingsverklaring bevat:

- Naam en adres van de terugzender conform de gegevens van de koper
- Bestelnummer
- Nummer van het aankoopdocument (factuur, kwitantie, prijsopgave)
- Naam/symbool/hoeveelheid van de te retourneren goederen
- Handgeschreven handtekening
In geval van een naar behoren opgestelde verklaring van herroeping van de overeenkomst kan de verkoper weigeren de terugzending van de goederen te aanvaarden indien het een overeenkomst betreft

1. waarbij het voorwerp van de prestatie een niet-gefabriceerde zaak is die volgens specificaties van de consument is vervaardigd of bestemd is om aan zijn individuele behoeften te voldoen (zogenoemd niet-typisch product)
2. waarbij het voorwerp van de prestatie een goed is dat bederfelijk is of een korte houdbaarheid heeft
3.waarin het voorwerp van de prestatie een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die na opening om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden teruggezonden, indien de verpakking na levering is geopend
4.Waarbij het voorwerp van de prestatie zaken zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn verbonden.

alle-huis.com

bottom of page